Hei og velkommen til Thyroidea Norge!

Vi som står bak denne nettsiden er en gruppe pasienter som ønsker å forbedre både behandlingen og pasientens møte med helsevesenet.

HUNT-studiene har vist at stoffskiftesykdommer er mye vanligere enn man tidligere har trodd. Tar man med statistikkene for høyt stoffskifte, lavt stoffskifte, struma og subklinisk kan så mange som 16,6% av kvinner ha problemer med stoffskifte, mot 5,9% menn.

Ofte mangler helsepersonell den basale kunnskap om våre sykdommer og hvordan de skal behandles. Heldigvis har dette begynt å endre seg de senere år, og vi ser at leger og annet helsepersonell er mye mer oppmerksomme på stoffskiftesykdommer og sjekker oftere for dem. Det blir langsomt bedre, men vi er der ikke ennå!

Mangelen på kunnskap er også stor i samfunnet forøvrig. Mange mennesker vet ikke hvor skjoldkjertelen sitter, hvilken funksjon den har eller hvor store konsekvenser det har for mange pasienter når kjertelen ikke fungerer. De fleste vet heller ikke hvordan de skal kjenne igjen symptomer på stoffskiftesykdommer når disse oppstår.

Vi ønsker også å løfte frem helseproblemer med binyresvikt og vitamin- og mineralmangel samt andre alvorlige følgetilstander man ofte får når skjoldkjertelsykdommer er udiagnostisert, underbehandlet eller feilbehandlet. Idag tas disse i liten grad på alvor av helsepersonell, og man sjekker ofte heller ikke for dem.

Thyroidea Norge er en norsk organisasjon. Vi har kontakter med lignende organisasjoner i mange land. Dette er et internasjonalt problem, og vi ønsker bedre forskning, mer kunnskap og bedre ivaretakelse av pasienter med stoffskiftesykdommer.

monasommerfugl grå svart