Merk: Lekfolk har som regel ikke full tilgang til medisinske databaser. Vi får ikke tak i alle studier i hel utgave – men vi gjør så godt vi kan og publiserer så mye som mulig. Ofte vil vi bare få tak i konklusjonene eller gjennomgangen av et forskningsprosjekt.

 

Følg med, her kommer stadig noe nytt!

Section of Endocrine Surgery at Colombia Medical Center (New York)
http://columbiathyroidcenter.org/research.html

Free Triiodothyronine Has a Distinct Circadian Rhythm That Is Delayed but Parallels Thyrotropin Levels (om T3 og dens funksjoner i kroppen)
http://jcem.endojournals.org/content/93/6/2300.full

Om nytten av B-vitaminer (engelsk)
http://www.naturalnews.com/039974_B_vitamins_breast_cancer_prevention.html

Om hvordan tyroxin blir transportert rundt i kroppen (engelsk)
http://nahypothyroidism.org/thyroid-hormone-transport/#treatment

Om TSH og hvorfor det ikke er en pålitelig måleenhet alene (engelsk)
http://www.thyroidscience.com/

Litt om historikken til utviklingen av behandling av thyroidea-sykdom (engelsk)
http://journals.lww.com/theendocrinologist/pages/articleviewer.aspx?year=2001&issue=01000&article=00001&type=fulltext#FFU1

Nytt studie om stabilitet i doseringen i Levaxin, konkluderer med at dosen kan variere med opptil 10% fra pakke til pakke innenfor utløpsdatoen
http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-p/documents/drugsafetymessage/con222566.pdf

Et lignende studie fra 2006 som sier ca det samme
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/slides/2006-4228S1-01-04-Eric%20Duffy%20slides.pdf

Dobbelblind studie fra 2013 som konkluderer med at nær halvparten av forsøkspersonene ble bedre med bio-identiske hormoner sammenlignet med Levaxin (NB! Her står kun konklusjonen, ikke hele studiet)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23539727

Norsk studie fra 2008: En kvalitativ studie av hvordan unge voksne med hypothyreose opplever brukermedvirkningen i helsetjenesten
http://brage.bibsys.no/uis/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_8841/1/Frafjord,%20Hilde.pdf

Meta-studie om effekten av Metformin på TSH-nivåer
http://www.unboundmedicine.com/medline/citation/24203069/Effects_of_treatment_with_metformin_on_TSH_levels:_a_meta_analysis_of_literature_studies_

A Single Night of Partial Sleep Deprivation Induces Insulin Resistance in Multiple Metabolic Pathways in Healthy Subjects
http://jcem.endojournals.org/content/95/6/2963

Case study av en pasient som har sist seg vanskelig ¨behandle
http://www.endotext.org/question/does-this-person-have-thyroid-hormone-resistance/

Depresjon og angst er de vanligste psykiatriske symptomene hos stoffskiftepasienter
http://www.mjpsychiatry.org/index.php/mjp/article/viewFile/69/66

Mood and anxiety disorders in women with treated hyperthyroidism and ophthalmopathy caused by Graves’ disease (Kun konklusjon) Konkluderer med at Graves ofte fører til angstlidelser http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834304001343

The link between thyroid autoimmunity (antithyroid peroxidase autoantibodies) with anxiety and mood disorders in the community: a field of interest for public health in the future. Konkluderer med at det sannsynligvis er en sammenheng mellom biokjemisk hypothyreose uten at årsakssammenhengen er klarlagt http://www.biomedcentral.com/1471-244X/4/25

Meta-studie på flere artikler publisert om sammenhengen mellom stoffskiftesykdom og mentale liselder som angst og depresjon Konkluderer med at forskjellige studier viser ulike ting og at selv om man mistenker en sammenheng mellom stoffskiftesykdom og angst/depresjoner kan man ikke påvise det konkret
http://www.karger.com/Article/Abstract/353777

Kinesisk studie som viser at personer med Hashimotos responderer bra på steroider http://www.biomedcentral.com/1471-2377/12/60 Thyroidea Norge kommenterer: Kan dette være en indikasjon på hvor viktig det er å relatere binyrefunksjon til stoffskiftelidelser?

Are Autoimmune Thyroid Dysfunction and Depression Related? http://jcem.endojournals.org/content/83/9/3194.full Konkluderer med at høye verdier av Anti-TPO øker faren for depresjon

Litauisk studie konkluderer med at lave verdier av tyroksin øker faren for angst hos gravide
http://www.pri.kmu.lt/Biologine%20psichiatrija%28zurnalas%29/2010_T12%20nr2/BPP2010_2_Nerimo%20simptomai.pdf

Meta-studie. Gjennomgang av artikler som beskriver problematikken med at behandling med Interferon for Hepatitt C kan forårsake stoffskifteproblemer
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055364

Britisk studie viser at de med subklinisk hypothyreose har signifikant dårligere livskvalitet enn friske mennesker
http://www.eje-online.org/content/152/5/713.full.pdf

A Review of the Clinical Consequences of Variation in Thyroid Function Within the Reference Range
http://jcem.endojournals.org/content/early/2013/07/02/jc.2013-1315.full.pdf Konkluderer med at: Higher TSH levels are associated with worse cardiovascular risk factors, metabolic parameters, and pregnancy outcomes, whereas lower TSH levels are associated with reduced bone mineral density (BMD) and increased risk of osteo-
porosis and fracture.

Thyroid Replacement Therapy and Heart Failure
http://circ.ahajournals.org/content/122/4/385.long

Indisk studie viser at både biokjemisk hypothyreose og subklinisk hypothyreose er alarmerende høy blant indiske kvinner og konkluderer med at det bør rutinemessig sjekkes for dette http://medind.nic.in/iaf/t09/i1/iaft09i1p52.pdf

Libanesisk metastudie om linken mellom depresjon og dårlig thyroidfunksjon
http://www.hindawi.com/journals/jtr/2012/590648/

Komparativt studie mellom bruk av bio-identisk hormon versus Levaxin viser at bio-identisk hormon gjør at pasientene går mer ned i vekt enn på Levaxin
http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/publications/clinthy/volume25/issue6/clinthy_v256_122_124.pdf

Medisinske retningslinjer tilsier at de som har meget hølyt kolesterol (hyperlipidemi) skal sjekkes for nedsatt stoffskiftefunksjon. Studier viser at dette skjer i altfor liten grad http://m.medicalxpress.com/news/2013-11-patients-newly-diagnosed-hyperlipidemia-thyroid-screening.html

Breakthrough model holds promise for treating Graves’ disease http://www.newsfix.ca/2013/11/18/breakthrough-model-holds-promise-treating-graves-disease/

Thyroid Decease and the heart
http://circ.ahajournals.org/content/116/15/1725.full

Thyroid Hormone. Targeting the Vascular Smooth Muscle Cell
http://circres.ahajournals.org/content/88/3/260.full