Vitaminer og mineraler er viktige for at vi skal ha det bra, men det kan være vanskeligå vite når og hvordan man skal ta dem

Mineraler og vitaminer kan påvirke hverandres absorbsjon, og kombinerer man feil preparater får man ikke ønsket effekt. Jern hindrer for eksempel absorbsjon av sink som i sin tur hemmer absorbsjon av både kalsium og kobber. Kalsium hemmer i sin tur absorbsjon av magnesium og jern.

Det holder ikke bare å ta sine tilskudd slik at de ikke hemmer hverandre, men man må også tenke på doseringen. Får man i seg for høye doser av for eksempel sink kan det føre til mangel på kalsium og/eller kobber. Absorbsjonen av næringsstoffer gjelder altså ikke bare for en kortere periode, men høye doseringer av for eksempel kalsium minsker absorbsjonen av jern/magnesium også på sikt.

Mineraler og vitaminer kan hemme hverandre, men de kan også hjelpe kroppen å ta opp i seg tilskudd. Jern kan med fordel tas sammen med c-vitamin ettersom c-vitamin hjelper kroppen å ta opp i seg jern.

Tenk på at vitaminer og mineraler ikke bare finnes i tabletter eller brustabletter, men også i vanlig mat. Når du spiser jerntabletter kan du drikke vanlig apppelsinjuice, men du bør unnvike meieriprodukter som inneholder kalsium.

Når du tar vitaminer er det altså bra å tenke på hvilken mat du spiser sammen med dem – dels for å ikke spise mat som hemmer opptak, dels fordi visse vitaminer er fettløselige. Vitamin A, D og E er alle fettløselige vitaminer, hvilket innebærer at de bør tas sammen med mat som inneholder fett.

Knotete?

Her kommer en liten oversikt som kan være til hjelp

C-Vitamin hjelper opptaket av jern. Jern hemmer opptaket av sink

Sink hemmer absorbsjon av kalsium og kobber

Kalsium hemmer absorbsjon av jern og magnesium

Magnesium hemmer absorbsjon av jern og kalsium