Jod inngår i prossessen hvor kroppen omdanner skjoldkjertelhormonet T4 til T3.

Jod har en næringssymbiose med sporstoffet selen. En familie med selenavhengige enzymer som kalles deoiodinase omdanner lagerhormonet T4 til det biologisk aktive hormonet T3 ved å fjerne et jodatom fra den ytre tyrosinringen. Deoiodinasen omdanner også T4 til reverse T3 ved å fjerne en indre ring med jodatom, og omdanner T3 til 3,3′-diiodothyronine, T2, også ved å fjerne et indre ringatom.

Jod, selen og anti-TPO

Høye doser med jod sammen med selen vil kunne senke antistoffer, anti-TPO.

Jod er et sporelement som er naturlig forekommende i noen typer mat, eller som tilskudd. Jod finnes i jodberiket salt, og er tilgjengelig som kosttilskudd. Jod er en viktig komponent i skjoldkjertelhormonene T4 og T3. Skjoldkjertelhormonene regulerer mange viktige funksjoner i kroppen. Alle cellene i kroppen trenger jod for å kunne fungere. Absolutt alle kjertler trenger jod for å produsere hormoner. Jod har også en rolle i kroppens immunrespons og brystkreftforekomst. Jod er viktig for hjernen, for fordøyelsesysyemet

Jorda vi dyrker maten vår i har svært varierende innhold av jod. I noen regioner i verden er jodmangel svært utbredt.

Jod måles i døgnurin. Referanseområder for daglig inntak, RDA, er i USA 100-199 mcg/L for barn, 150-249 mcg/L for gravide. Verdier under 100 mcg/L for barn og ikke-gravide indikerer at jod nntaket er for lavt, selv om jodmangel ikke blir påvist før jodnivåene i døgnurin er lavere enn 20 mcg/L.

Rekommendert inntak av jod per døgn fra amerikanske myndigheter er:
Fra fødsel til 6 mmd 110 mcg
7-12 mnd 130 mcg
1-3 år 90 mcg
4-8 år 90 mcg
9-13 år 120 mcg
14-18 år 150 mcg
19 + år 150 mcg

Verdens Helseorganisasjon WHO, UNICEF og Inernational Council of Iodine Defiency Disorders, ICCIDD, anbefaler et lettere forhøyet inntak for gravide på 250 mcg per dag.

Det finnes to former for jod, jod (I2) og kaliumjodid (KI). Forskjellige vev benytter hver sin form: skjoldkjertelen og huden bruker KI, mens bryst og prostatavev inneholder I2.

Matvarer som inneholder jod

Tang og tare, torsk, fiskeolje, brød, reker, egg, tunfisk, mel, rosiner, cheddarost, eplejuice og bananer.

011

Matvarer som inneholder selen

Paranøtter, østers, muslinger, lever, fisk, solsikkefrø, hvete, ris og havre, kaviar, bacon. kreps og reker.

Jodmangel

Mangel på jod har mange skadelige effekter på vekst og utvikling, det er den mest utbredte årsak til utviklingshemming. Gjennom graviditet og tidlig barndom kan jodmangel gi varige helseskader. For lite jod kan gi lavere IQ hos barn. Jodmangel senker T4 og øker TSH.

Jod og selenmangel

Jod og selen spiller en viktig rolle i å beskytte sårbare flerumettede fettstoffers membraner, proteiner og DNA fra oksydering. På grunn av dette er disse elementene viktige i evolusjonen og utviklingen av menneskehjernen.

Det ser ut som om den moderne medisinen har glemt behovet for sporelementer. Flere leger mener at rekomendert daglig dose (RDA) er for lav. Ett eksempel er anbefalt daglig inntak av C-vitamin, som i Norge ligger på grensen for hvor skjørbuk unngås, på 35 mg, det er et svært lavt inntak. RDA reflekterer ikke det optimale av det kroppen trenger av vitaminer, mineraler og sporelementer for å ha en god helse. RDA og den optimale mengden kroppen trenger av sporelementer illustreres ved jod.

Mange leger antar at jod kun trengs ved produksjon av skjoldkjertelhormon, men faktum er at jod er nødvendig for mange prosesser i kroppen:

Jod syntetiserer skjoldkjertelhormoene og hindrer både hypo- og hyperthyroidisme.
Tilstrekkelige jodnivåer reverserer hypo- og hyperthyoidisme

Jod hjelper til med apoptose, det vil si programmert celledød hos usunne celler. Den beskytter på denne måten mot kreft.

Jod aktiverer hormonreseptorer og hindrer noen typer kreft. Primærårsaken til kreft er mitokondriesvikt. Det er helt klart at det å ha tilstrekkelige nivåer av jod hindrer kreft spesielt i bryst, skjoldkjertel, eggstokker, magen og spiserøret. Mangel på jod øker faren for brystkreft.

Jod beskytter ATP funksjonen og øker ATP funksjonen, som er helt nødvendig for
mitokondriene.

Jod hindrer fibrocystiske bryst.

Jod senker insulinbehovet hos diabetikere.

Jod støtter proteinsyntesen.

Jodmangel er en global trussel. I en befolkning gir jodmangel 1-10 % kretinisme, 5 -30 % hjerneskade og 30 -70 % tap av energi.

Jod ødelegger patogener, mugg, sopp, parasitter og malaria.

Jod støtter immunfunksjonen.

Jod fjerner toksiske halogerner fra kroppen, inkludert det radioaktive I-131.

Jod regulerer østrogenproduksjonen i eggstokkene.

Jod løser opp slim.

Jod neutraliserer hydroxol ioner og tilfører cellene fuktighet.

Jod gjør oss smartere.

Jod hindrer hjertelidelser.

Jod støtter opp om graviditeten.

Høye doser jod kan brukes for å reversere enkelte sykdommer.
Jod har gode egenskaper ved sårheling og liggesår.

Det er verd å legge merke til at land som har de høyeste inntak av jod også har lavest forekommende brystkreft. En tendens til cyster generelt, inkludert PCOS, kan meget vel være et problem som skyldes jodmangel. Legg merke til at jodinntaket som anbefales av amerikanske myndigheter, er 50-100 ganger lavere enn det som er vanlig konsum blant japanere, som vurderes å være et av de sunneste folkeslag i verden.

Jod har en detoxeffekt

Professor Guy Abraham har observert følgende:
1. Utskillelsen av kvikksølv, bly, cadmium, aluminium, flour og brom økes.
2. En økt opplevelse av velvære, økte energinivåer og mindre brainfog (hjernetåke).
3. Pasientene føler seg varmere, det ser ut til at de trenger mindre søvn, fordøyelsen blir mer regelmessig og hudproblemer forbedres.
4. Interessant nok er det ofte en økt kroppslukt de første to ukene, som sannsynligvis representerer utskillelse av toksiner. Noen pasienter opplever grumsete urin over flere måneder.

Professor Guy Abraham bruker en jodtablett som tolereres godt. Den inneholder en miks av 5 mg jod og 7.5 mg jodid. Han anbefaler en tre måneders kur med 4 tabletter daglig. Hvor man starter med 1 tablett per dag i en uke, deretter 2 tabletter daglig i to uker, så tre tabletter daglig i en uke, så 4 tabletter. Absorbsjonen av jod bedres ved inntak av 3 gram vitamin C daglig, og bør tas sammen med standard anbefalinger for sporlementer, en multivitamintablett for eksempel.

Det er sannsynlig at de fleste som har lavt stoffskifte, spesielt når den ikke er autoimmun, også har jodmangel. Fordi jod er så nødvendig i vev andre steder enn skjoldkjertelen som bryst, benmarg, immunsystemet og hjernen, bør jodnivåene testes med en døgnurinprøve.

Symptomer på jodmangel inkluderer høyt kolesterol, hypoclhorhydria (?) og mangel på evne til å svette. Tungen er ofte forstørret og stikker frem. Noen leger mener også at lav jod og overvekt henger sammen.

Professor Guy Abraham sier følgende: «Av alle sporelementer kjent så langt for å være nødvendige for vår helse, er jod det mest misforståtte og det mest fryktede. Likevel er det det det tryggeste av alle sporelementer. Det er det eneste sporstoff som trygt kan inntas i mengder opp til 1000 000 ganger mer enn RDA».

Den totale mengden jod i en menneskekropp er 30-50 mg. Mindre enn 30 % av jodmengden befinner seg i thyroideakjertelen og dennes hormoner. Rundt 60 % av den totale jodmengden er ikke-hormonell og er konsentrert i andre vev, hvor dens biologiske rolle fortsatt er ukjent. Inntaket av jod har sunket med 40 % de siste førti årene.

Jodbehandling og hypertyreose, eller høyt stoffskifte

Hvis sykdommen blusser opp igjen, kan et alternativ være å få fjernet en del av skjolbruskkjertelen (tyroidektomi), eller å gjøre den mindre virksom ved hjelp av en radioaktiv, men uskadelig, form for jod.

Konklusjonen er at jod og selen bør brukes sammen ved skjoldkjerteltilstander, fordi både ved for mye jod og jodmangel, ved fraværet av tilstrekkelig med selen, vil det oksidative stresset øke i thyroidea kjertelen. Jod og selen virker sammen og utnytter hverandre til felles fordel, ubalanse mellom disse kan skade skjoldkjertelen.

Kilder og lenker

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20517655?dopt=AbstractPlus

http://www.optimox.com/pics/Iodine/IOD-01/IOD_01.htm

http://edrv.endojournals.org/content/23/1/38.full.pdf

http://ajcn.nutrition.org/content/57/2/271S.full.pdf

http://www.researchgate.net/publication/234162446_Venturi_chapter-book-2011

http://www.thyroidresearchjournal.com/content/4/1/14

http://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-HealthProfessional/

http://www.drmyhill.co.uk/wiki/Iodine_-_what_is_the_correct_daily_dose%3F

http://iodineresearch.com/research.html

http://www.matportalen.no/kosthold_og_helse/tema/naringsstoffer/article26889.ece/BINARY/Jodtabellen+2012+%28pdf%29