Jern er et livsviktig mineral for mennesket. Det meste av jernet vi har i kroppen anvendes til å binde oksygen till hemoglobinet og transportere oksygen fra lungene og ut til kroppens vev. Jernet fører også bort restproduktet karbondioksyd tilbaka til lungene. Jern forekommer i to typer kosttilskudd: hemjern og ikke-hemjern. Hemjernet finnes i kjøtt og tas lettere opp av kroppen enn ikke-hemjern, som finns i grønnsaker og animalske produkter som egg og melk.

Mangel?

Risikogrupper er kvinner i fertil alder, som mister blod ved menstruasjoner og graviditet. Vegetarianere og veganere som avstår fra animalisk føde riskerer å få jernmange på samme måte som personer med dårlige kostvaner.  Selv  mage- og tarmsykdommer som cøliaki, ulcerøs kolitt, hemorider, nedsatt saltsyreproduksjon og magesår kan gi jernmangel på grunn av at tarmen har lavere evne  til å ta opp jern. Ved cøliaki kan man i tillegg se lave verdier på B-vitaminer og mineralene sink, mangan og kobber. Jernmangel kan også ramme dem som lider av spiseforstyrrelser, reumatiske sykdommer og vanskelige eller langvarige infeksjoner.

Ved jernmangel oppstår  det en mengde symptomer:

 • Tretthet og nedsatt energi
 • Nedsatt konsentrationsevne og redusert mental kapasitet
 • Andpusten ved anstrengelse, redusert kondisjon
 • Hodepine og svekket syn
 • Irritasjon, angst, nervøsitet, depresjon og humørpåvirking
 • Blek hud
 • Probelemer med å lære
 • Økt tendens til å få infeksjoner
 • Redusert korttidsminne
 • Håravfall
 • Påvirket blodsukker
 • Restless legs, “elektrisitet i bena”
 • Leverpåvirkning
 • Tarmpåvirkning, påvirkning på fordøyelse
 • Søvnproblemer
 • Hastig puls
 • Dårligere apetitt
 • Tynne og skjøre negler
 • Hyperaktivitet (kan ses hos barn med jernmangel)

For mye jern?

Akkurat som for lite jern kan skape store helseproblemer, kan for mye jern vare skadelig, til og med dødelig for oss. Å få jernoverskudd på grunn av kostholdet er uvanlig, om man ikke lider av en sykdom som hemokromatose. Tar du tilskudd bør du sjekke nivåene av jern med blodprøver. Har du hatt jernmangel og har vært anemisk kan du ha behov for å fylle på tomme jernforråd med høyere doser med jern. Det er viktig å tenke på å senke dosen til rett mengde når prøvene stabiliseres til et godt nivå. Om du tar for høye doser begynner jernet å lagres i vev og organer. Vær nøye med å oppbevare jern og andre tilskudd på et sikkert sted for barn, på grund av risiko for jernforgiftning.

Symptomer på jernforgiftning kan deles inn i akutte symptomer og symptomer som opptrer over tid. Blant de akutte symptomene er å føle seg syk, diarré eller forstoppelse og oppkast. Effekter av høyt jern over lang tid er jernansamling i organer och vev, diabetes, hjertesykdommer og leversykdommer, såsom kreft.

For høye nivåer av jern kan også være negativt for skoldkjertelen. For mye jern skader hypofysen, som regulerer skoldkjertelen. En skadet hypofyse kan gi opphav til hypotyreose.

IMG_1824

Hva gjør rett mengde jern for kroppen vår?

 • Jernet frakter oksygen fra vevet til lungene, dermed kan du oppleve at du ikke får nok luft og pulsen øker
 • Jernet hjelper til å øke dopamine og serotonin i hjernen. dermed kan lavt jern gi deg opplevelsen av å være deprimert eller hyperaktiv
 • Jernet hjelper til med sekresjonen av kortisol etter ATCH stimulering. Hvis jernet ditt er lavt, synker kortisol, senker glukosen i cellene og det kan forårsake at T3 hoper seg opp i blodet
 • Jernet fremmer en god omdanning av thyroide hormoner T4 til T3
 • Jernet balanserer ditt autonome nervesystem. Dersom jern er lavt kan du bli værende i en konstant fight or flight situasjon
 • Jernet beskytter kvinner fra vekst av brysttumor 
 • Jernet øker immunsystemet ditt. Med lavt jern er det lettere å få infeksjoner 
 • Jernet støtter hjernecellenes helse

Det er mange med skjoldkjerteltilstander som sliter med lavt jern. Dersom du ikke får opp jern med tabletter, er jernsprøyter neste skritt. At du ikke tar opp jern kan tyde på et svært dårlig opptak i tarm, noe som ikke er uvanlig. Det kan også skyldes skadet vev i tarmen på grunn av for lite tyroksin. Sprøyten med jern må settes i muskelvevet. Hvis jernlagrene er tomme, er dette en effektiv måte å fylle dem på. Har du lavt jern bør du også sjekke vitaminer og mineraler. Et dårlig opptak i kan tarmen hindre at flere næringsstoffer kommer inn i cellene.

Blodprøver

S-Jern, kan være lav ved lav B-12

S-Ferritin (måler jernlagrene)

S-Jernbindingskapasitet (kalles TIBC på noen laboratorier)

S-Jernmetning

Legen vil kanskje ta hemoglobin sammen med disse prøvene

Les mer om jern:

Gerald Litwack, Vitamins and Hormones, 2005 (1943)

Shari Lieberman & Nancy Pauling Bruning, The Real Vitamin and Mineral Book: The Definitive Guide to Designing Your Personal Supplement Program, (Google Books)

World Health Organization, Vitamin and Mineral Requirements in Human Nutrition, 2004

Yehuda, Shlomo & Mostofsky, David, Iron Deficiency and Overload: From Basic Biology to Clinical Medicine, 2009, (Google Books)

Q. Ashton Acton (ed), Iron-Deficiency Anemia: New Insights for the Healthcare Professional, 2011, (Google Books)

Beck, Norman, Diagnostic Hematology, 2009, (Google Books)

Turgeon, Mary Louise, Clinical Hematology: Theory and Procedures, Volym 936, 2005, (Google Books)

Manfred Wick, Wulf Pinggera, Paul Lehmann, Ferritin in iron metabolism: diagnosis of anemias, 1995

Robert I. Handin,Samuel E. Lux,Thomas P. Stossel, Blood: Principles and Practice of Hematology, 2003, (Google Books)