Fosfor snakker og skrives det svært lite om, men fosfor (P) er det mineralet vi har nest mest av i kroppen (etter kalsium). Det meste er bundet til kalsium i skjelettet og fosfor er essensielt for sterkt benvev og sterke tenner.

Mangel på fosfor er sjeldent, da det finnes i de fleste matvarer. Men det forekommer, og da særlig hos alkoholikere, anorektikere og de som har sykdommer som begrenser næringsopptaksevnen i kroppen. For mye fosfor er også relativt sjelden, men årsaken er som regel en nyresykdom. Dersom nyrene ikke fungerer som de skal klarer de ikke å skille ut nok fosfor gjennom urinen, og mineralet blir da værende i stadig økende konsentrasjon i kroppen.

Fosfor er en viktig komponent i DNA-molekylet, som lagrer arvestoff, og finnes i ATP-molekyler, de viktigste energilagrene i kroppen. Stoffet er også del av mange av enzymene som styrer næringsomsetningen (eller stoffskiftet). Det er en del av fosforlipidene, som regulerer fettomsetningen og fettbalansen i blodet. Gjennom fosforholdige samband hjelper det til med å transportera hormoner gjennom cellemembranen inn i cellene.

Mangel på fosfor i kroppen kan føre til problemer med bukspyttkjertelen, oppmykning av bein, tannverk, redusert vekst, vekttap, lavere kapasitet i hjernen og nervene og generell tretthet. Dersom man derimot stadig får i seg for mye fosfor kan blodet bli syrlig slik at kalsium blir løst fra beina og skilt ut i urinen bunden til fosforet. Dette vil føre til mangel på kalsium og en økning i fettmengden i blodet. Ett kosthold som er svært høyt på kjøttmat kan gi for mye fosfor.

Særlig viktig er fosfor for biskjoldkjertlene (parathyroidea) og deres funksjon. Vanligvis påvirkes utslipp av parathyroideahormon (PTH) av at nivået av kalsium i blodet er lavt. Når kalsiumnivået går opp igjen til normalnivå senkes utslippet av PTH. Men PTH og Kalsitonin som produseres i selve skjoldbruskkjertelen, samarbeider om å regulere kalsiumnivået i blodet. Kalsiumnivå i blod er den viktigste stimuleringsmetoden kroppen har for å regulere hvor mye av PTH og Kalsitonin som skal slippes ut i kroppen, og det er en av få hormonprosesser som ikke styres av hypofysen. .
Denne prosessen er man helt avhengig av skal fungere om man skal kunne vedlikeholde benbygningen.

Lenker:

https://sml.snl.no/fosfor » target=»_blank»>https://sml.snl.no/fosfor

http://www.vitusapotek.no/Helse-og-livsstil/Mineralguide-A-A/Fosfor/

http://www.apotek1.no/kost-og-ernaering/vitaminer-mineraler/fosfor

http://nevro.legehandboka.no/prover-og-svar/klinisk-kjemi/blodprover/fosfat-11343.html

http://www.halsosidorna.se/Fosfor.htm

Engelsk:

http://www.patient.co.uk/health/the-thyroid-and-parathyroid-glands#

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1392245

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC424874/

¨http://omicsonline.org/phosphorus-metabolism-2161-0959.S3-008.pdf