Vestfold sykehus kan ta prøver av aktiv og inaktiv form for B12 i Norge.

Oversettelse av artikkel fra BIOLAB MEDICAL UNIT, Nutritional and environmental medicine, London England. Hentet fra www.biolab.co.uk.
Oversatt av Beate Devik-Lauritzen


Vitamin B12 – ”Aktiv” B12 og plasma MMA

Januar 2012


Vitamin B12 – Funksjon

Til å være et vitamin, er B12 et ganske stort molekyl. En del av molekylets struktur er en metall-binding, som tilsvarer ”hemo” i hemoglobin. Mens ”hemo”-delen av hemoglobin har et jern-atom, er det tilsvarende i B12 et Kobolt-atom (heretter kalt cobolamin). For å være et ekte B12 må cobolamin ha en binding til en corrinkompleks gruppe, avhengig av hva slags binding dette er kan cobolamin være cyanocobolamin, hydroxycobolamin, aquacobolamin, nitriocobolamin, methylcobolamin eller adenosylcobolamin. Bare 2 av disse cobolamintypene er aktive som co-enzymer i menneskekroppen: methylcobolamin og adenosylcobolamin. Mesteparten av B12-tilskudd blir gitt som cyanocobolamin, som gjør det til en stabil binding; cyanocobolamin må da omdannes til methyl– eller adenosylcobolamin av kroppen før det er biologisk aktivt.

Vitamin B12 blir laget av mikro-organismer, og befinner seg i animalsk føde (kjøtt, melk, egg osv) i vår diett. Planter har ikke bruk for B12 i noen av sine funksjoner, og har derfor heller ingen mekanismer for å lage B12. Biosyntesen til dette næringsstoffet ser ut til aldri å ha utviklet seg til å produseres av de høyere animalske formene for liv. Hos mennesker trengs dette vitaminet i små mengder (Ca 1mikrogram/dag) for å virke som et co-enzyme til to enzymer, methionine synthase og (R)-methylmalonyl-CoA mutase. B12 er det eneste co-enzymet til methylmalonyl-CoA mutase, som setter i gang omdannelsen av methylmalonyl-CoA mutase til succinyl-CoA. Når adekvate mengder B12 ikke er tilgjengelig øker produksjonen av methylmalonyl-CoA mutase. Fordi dette er giftig blir da methylmalonyl-CoA mutase raskt omdannet til methylmalonic syre (MMA) som akkumuleres i blod og urin. Siden denne reaksjonen kun forbindes med mengde tilgjengelig B12 er MMA-nivået i blodet en god indikator på B12-status. Enkelte sjeldne genetiske forstyrrelser kan også forårsake forhøyet MMA-nivå.

Vitamin B12 – fordøyelse og opptak

Når mennesker spiser animalsk føde, er det de får i seg av B12 bundet til proteiner. Når disse protein-B12 kompleksene når magen, vil magesyren og enzymene løsne B12 fra proteinet. Så, i en prosess som er helt unik for B12, plukker et annet protein (R protein) opp B12 og transporterer det fra magesekken til tynntarmen. R protein finnes i mange kroppsvesker, som spytt og magesafter. R protein kan binde seg til og transportere alle corrinoide molekyler i tillegg til ”ekte” B12.

Cellene i magen produserer også et protein som kalles intinsic factor (IF). Når B12-R protein når tynntarmen blir B12 løst fra proteinbindingen av enzymer fra bukspyttkjertelen. B12 binder seg så til IF som også har kommet fra magen inn i tynntarmen. Dette B12-IF-komplekset beskytter B12 mot bakteriell og fordøyelsesenzym ødeleggelse, og frakter det til ileum, den siste delen av tynntarmen, hvor tarmoverflaten har reseptorer som tar opp B12-IF komplekset. Opptaket av dette komplekset er en calsium-avhengig prosess; B12 blir så trans-lokalisert gjennom enterocyttene til blodomløpet bundet til nok et protein, transcobolamin ll.

Vitamin B12 mangel

Mangel pga lite/ingen inntak av B12 (for eksempel vegetarisk eller vegansk kost) tar opptil 20 år og utvikle seg. Allikevel er klinisk mangel som en konsekvens av abnormaliteter i et av de mange stegene som regulerer cobolamin absorbasjonen eller dets kretsløp mye raskere å utvikle, ca 2 år. Vitamin B12-mangel er relativt vanlig i Storbritannia, og forekommer hos pasienter med autoimmun sykdom, alvorlig primær hypotyreose og ileal sykdom, så vel som hos individer som får varig behandling med syrehemmere, PPI eller H2 antagonister. B12-mangel sees også ofte hos kronisk feilernærte, sånn som alkoholikere, og sees også ofte hos de som går på strengt vegetarisk kost, gravide og ammende.

Tidlig oppdagelse av B12-mangel og riktig medisinering forebygger utvikling av macrocytisk anemi, i tillegg til utvikling av forhøyet homocystein (som påvirker utvikling av hjerte-kar-sykdommer), potensielt irreversible perifer nevropati, hukommelsestap og andre kognitive forstyrrelser.

Vitamin B12 status og vurdering

Måling av serum ”total” mengde B12 er vanlig å bruke som en måleverdi på B12 status. Dette tar imidlertid ikke hensyn til at den totale mengde B12 er bundet til 2 forskjellige proteiner (haptocorrin og holotranscobolamin), og at den vanlig tilgjengelige laboratorie-analysen ikke skiller mellom den ”inaktive” (haptocorrin-bundet) og den ”aktive” (holotranscobolamin-bundet)formen. Selv om 80% av det sirkulerende B12 bæres av haptocorrin (HC), altså inaktiv, er det ikke beskrevet noen celle-reseptorer for denne typen B12. Derav navnet ”inaktiv”. Sirkulerende nivå av dette daler sakte som resultat av en mangel, og bruker ofte 3-6 år på å falle under referansegrensen. Hvis målingen av B12 blir gjort med en test som ikke skiller mellom aktiv og inaktiv B12 blir ikke et fall i det aktive B12 funnet, da det blir maskert av den inaktive varianten det finnes mye større mengder av. Vevs-mangel av B12 er vanlig blant pasienter hvor serum total (inaktiv+aktiv) allikevel er innenfor referanseområdet.

”Aktiv” Vitamin B12 (holotranscobolamin eller holoTC) analyse

”Aktiv” B12 (holoTC) er den metabolsk aktive delen av B12. Denne analysen måler holotranscobolamin i den formen som kan tas opp av kroppens reseptor-prosesser i alle DNA-produserende celler. HoloTC-analysen er den tidligste og mest sensitive laboratoriemarkøren som viser en negativ vitamin B12-balanse, og gir en bedre indikasjon på B12-mangel enn tidligere og mer vanlig brukte tester.

Tolking av ”Aktive” vitamin B12 resultater ved å bruke ”St. Thomas’ Nutristasis Unit Laboratory algorithm”

Pasienter er definert med B12-mangel dersom ”Aktiv” B12 er i en konsentrasjon <25 pmol/L.

Status for pasienter med ”Aktiv” B12 med konsentrasjoner mellom 25 og 50 pmol/L bør testes mer nøye, og det blir best gjort med analysen Serum methylmalonic acid (MMA). Når opptaket av vitamin B12 ikke er optimalt blokkeres produksjonen av succinyl CoA, som igjen øker produksjonen av MMA. Sirkulerende nivå av MMA er derfor en funksjonell indikator på vitamin B12 status. Serum MMA konsentrasjon på < 280 nmol/L er innenfor referanseområdet for friske personer under 65 år. Øvre grense for Serum MMA for pasienter over 65 år er 360 nmol/L. Allikevel er ikke alltid Serum MMA en markør å stole på hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, som er vanlig hos eldre.

Pasienter med ”Aktiv” B12 konsentrasjon på over 50 pmol/L har ingen mangel, og trenger derfor ikke videre oppfølging på minst 4 måneder. Vær obs på at denne testen kan gi for høye verdier dersom pasienten nylig har fått B12-tilskudd. Dersom pasienten har fått B12-tilskudd innen 1 måned før testen gjøres bør dette skrives på test-skjemaet.

Det vil være en forbigående økning av ”Aktiv” B12 i 6-8 timer etter at pasienten har inntatt oral B12-behandling. Dette kan derfor brukes til og identifisere om pasienten vil ha nytte av oral behandling.

Forberedelse av pasienten

Pasienten bør ikke ta kosttilskudd de siste 24 timer før prøvetaking. Dersom pasienten har tatt vitamin B12 tilskudd i løpet av den siste måneden bør detaljene rundt dette skrives på prøveskjemaet. Dette kan gjøre det vanskelig å tyde prøvene riktig.

Vi har valgt å la kildene stå på originalspråket
Specimen requirements
Serum separator tubes (plain gel tubes – available from Biolab on request). If posted, samples must reach Biolab within 24 hours.

Laboratory Methods
Serum ‘Active’ vitamin B12 (holotranscobalamin) – Two-stepchemiluminescent microparticle immunoassay.Serum methylmalonic Acid – high pressure liquid chromatography (HPLC).
Turn around time: 10 working days.
Interpretation: Results will be supported by a full interpretive comment.
Dr DJ Harrington, Consultant Clinical Scientist and Senior Lecturer (Hon),
Head of Haemostasis & Thrombosisand The Human Nutristasis Unit,
St. Thomas’ Hospital, London SE1 7EH.

References
1. Ehrenpreis E.D. Absorption of vitamin B12 In Herbert V., ed. Vitamin B12 deficiency
, pp 15-8. London: Royal Society of Medicine Press, 2002.
2. Schjonsby H. Vitamin B12 absorption and malabsorption. Gut1989;30:1686-91.
3. Herrmann W, Schorr H, Obeid R, Geisel J. Vitamin B-12 status, particularly holotranscobalamin II and
methylmalonic acid concentrations, and hyperhomocysteinemia in vegetarians. American Journal of Clinical
Nutrition2003;78:131-6.
4. Morkbak AL, Poulsen SS, Nexo E. Haptocorrin in humans. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
2007;45:1751-9
5. Herrmann W, Obeid R, Schorr H, Geisel J. The usefulness of holotranscobalamin in predicting vitamin B12
status in different clinical settings. Curr.Drug Metab2005;
6:47-53. 6. Herbert V. Vitamin B12deficiency – an overview. In Herbert V, ed. Vitamin B12deficiency
, pp 1-8. London: Royal Society of Medicine Press Ltd, 2002.
7. Lloyd-Wright Z, Hvas AM, Moller J, Sanders TA, Nexo E. Holotranscobalamin asan indicator of dietary
vitamin B12 deficiency. Clin.Chem.2003;49:2076-8.
8. Herrmann W, Obeid R, Schorr H, Geisel J. Functional vitamin B12 deficiency and determination of
holotranscobalamin in populations at risk. Clin.Chem.Lab Med.2003;41:1478-88.
9. Obeid R, Jouma M, Herrmann W. Cobalamin status (holo-transcobalamin, methylmalonic acid) and folate as
determinants of homocysteine concentration. Clin.Chem.2002;48:2064-5.
10. Refsum H, Yajnik CS, Gadkari M, Schneede J, Vollset SE, Orning Let al
. Hyperhomocysteinemia and elevated methylmalonic acid indicate a high prevalenceof cobalamin deficiency in Asian Indians. Am.J.Clin.Nutr.2001;74:233-41.
11. Carmel R, Vasireddy H, Aurangzeb I, George K. High serum cobalamin levels in the clinical setting–clinical
associations and holo-transcobalamin changes. Clin.Lab Haematol.2001;23:365-71.