parathyroidea_fotolia_300x300
(Bildet er lånt fra www.onlinelege.no)

Skjoldbruskkjertelen (Glandula Thyroidea), også kalt skjoldkjertelen, sitter i halsen rett nedenfor strupen.

Skjoldbruskkjertelen er en eksokrin kjertel . Karakteristisk for kjertelen er at den lagrer sekret i små huller i vevet til det er klart til å slippes ut i kroppen. Skjoldbruskkjertelen har et urgammelt utspring men har likevel gjennomgått minimalt med forandring i funksjon og oppbygning gjennom evolusjonen. Skjoldbruskkjertelens utseende og funksjon er svært lik vår også i laverestående dyr. Kjertelen er gulrød i farge, myk og ekstremt rik på væske. Kjertelen varierer i størrelse med alder, kjønn og diett. Den er ganske stor i unge mennesker og hos kvinner og hos dem som har tilgang på mye mat. Hos kvinner øker den i størrelse gjennom menstruasjonssyklusen og under graviditet. I størrelse er den som regel rundt 5 cm lang, 6 cm bred og 1-2 cm tykk. Vanlig vekt er 18-21 gram. Kjertelen er størst hos unge voksne. Man kan finne skjoldkjertelen allerede hos fostre som bare er 2 mm lange.

Logo/symbol for stoffskiftepasientorganisasjoner er ofte en sommerfugl fordi kjertelen ofte er sommerfuglformet (se ill). Men hos menn og eldre kvinner er kjertelen ofte hesteskoformet, hos unge kvinner med tilgang på mye mat og under graviditet er kjertelen mye rundere og tykkere. Noen ganger henger ikke kjertelen sammen med har skilt seg i to deler, en på hver side av strupehodet. Det er vanlig at den er asymmetrisk.

Kjertelen har en fibrøs hinne rundt seg som beskyttelse. Det går svært mange blodårer gjennom kjertelen, og også lymfene er i kontakt med den.

Skjoldbruskkjertelen regnes som den viktigste kjertelen i kroppen. Den produserer et hormon som heter Thyroxin (T4) (også kalt tyroxin, thyroksin eller tyroksin) og Trijodthyronin (T3) samt Calsitonin (også kjent som Kalsitonin eller thyreokalsitonin. Disse hormonene regulerer så essensielle funksjoner som hjerterytme, fordøyelse, hvordan kroppen vokser og utvikler seg i barne-og tenårene og den mentale kapasiteten. Har man for få stoffskiftehormoner i kroppen kan dette medføre at viktige regulerende prosesser i kroppen blir sløvet ned eller sakner farten, som om man går i dvale. Produserer man for mye stoffskiftehormoner vil kroppen være i høygir hele tiden, noe som kan føre til angst, hjerteproblemer som arytmi eller høy puls/hvilepuls, skjelving og nedsatt varmetoleranse og i alvorlige tilfeller, tyreotoksisk krise.
Mangel på stoffskiftehormoner kan også føre til skader på organer og vev i alle deler av kroppen, og det kan føre til livstruende komplikasjoner.

Stoffskiftehormonene er selve energien hver eneste celle i kroppen trenger for å gjøre jobben sin. Ved stoffskiftehormonforstyrrelser vil dermed alle systemer i kroppen påvirkes negativt

Skjoldbruskkjertelen regulerer også stoffskiftet. Store norske leksikon definerer stoffskiftet slik:

Stoffskifte, summen av alle kjemiske reaksjoner som finner sted i hver enkelt celle i en organisme hvor formålet er å skaffe energi til vitale prosesser og å produsere nytt organisk materiale. Begrepet inkluderer aktiviteter som innebærer regulering av hvilke gener som skal uttrykkes i en celle, hvordan et stoff skal syntetiseres eller nedbrytes og mekanismene for hvordan dette reguleres samt hvordan kroppen kan ta opp, lagre og mobilisere energi.
Stoffskifteprosessene er av to kategorier: 1) anabole, hvor det brukes energi for å bygge nye komplekse molekyler fra enkle stoffer og 2) katabole, hvor energi gjøres tilgjengelig i forbindelse med nedbrytningen av store organiske molekyler til enklere substanser. De kjemiske reaksjonene i cellene medieres av spesifikke enzymer som tjener som katalysatorer. Ved å regulere enzymenes mengde eller aktivitet kan organismen endre stoffskiftet etter behov mellom å være hovedsakelig anabolt eller katabolt

Derfor snakker man på norsk gjerne om stoffskiftesykdommer når man mener sykdommer i skjoldbruskkjertelen.

Mer informasjon:

https://no.wikipedia.org/wiki/Skjoldkjertel

http://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-thyroid

http://www.endocrineweb.com/conditions/thyroid-nodules/thyroid-gland-controls-bodys-metabolism-how-it-works-symptoms-hyperthyroi

Kilder: Cunningham´s Textbook of Anatomy