Et hormon er et kjemisk stoff som blir frigitt av en celle eller en kjertel i en del av kroppen som sender ut meldinger som påvirker celler i andre deler av kroppen. Kun en liten mengde hormon kreves for å endre cellemetabolismen. Kort sagt er et hormon en kjemisk budbringer som transporterer et signal fra en celle til en annen.

Det endokrine systemet er et system med kjertler, hver av dem avgir forskjellige typer hormoner rett inn i blodstrømmen for å regulere kroppen. Det endokrine systemet står i kontrast til det eksokrine systemet. Ordet endokrin stammer fra gresk «endo» som betyr innside eller inni, og «crinis» for sekret. Det endokrine systemet er et informasjonssystem med signaler akkurat som nervesystemet, selv om effektene og mekanismene er forskjellige. Det endokrine systemet settes i gang langsomt, og blir forlenget i responser når det først settes i gang, endringer skjer fra noen timer til flere uker. Nervesystemet sender informasjon svært raskt, og responsen er kortvarig. Hormoner er substanser som blir sluppet ut fra vevet i kjertelen og ut i blodstrømmen hvor de reiser mot det vevet de skal nå, for deretter å skape en reaksjon. Hormoner regulerer forskjellige menneskelige funksjoner, inkludert metabolisme, vekst og utvikling, vevsfunksjon, søvn og humør.

Mineralocorticoidene er en gruppe sterode hormoner som er karakterisert ved deres innflytelse på salt og vannbalansen. Det primære mineralocorticoidet er aldosteron. Aldosteron produseres i cortex i binyrekjertlene. Et eksempel på syntetisk mineralocorticoid er fludrocortisone, Florinef.

Hovedgruppen av steroide hormoner og noen fremtredende medlemmer av den menneskelige steroidogenesis er progesteron, corticosteroider, aldosteron, kortisol, testosteron og østrogen.

Alle disse hormonene kan bli skadelidende ved svikt i skjoldbruskkjertelhormonene.

Binyrene utsonderer mer enn 50 forskjellige hormoner i en eksakt og presis utdosering for å opprettholde normal homeostasis. Binyrehormonene påvirker andre hormoner i kroppen, fra skjoldkjertelhormon til insulin.

Kilder:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hormone

http://en.wikipedia.org/wiki/Mineralocorticoids

http://en.wikipedia.org/wiki/Steroid

http://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine_system

14671544-internal-structure-of-adrenal-gland

Les mer:

http://sml.snl.no/hormoner

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_human_hormones

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/H/HormoneTable.html

http://www.emcom.ca/primer/list.shtml

http://drgreenbean.com/blog/2009/a-list-of-hormones-and-their-jobsa-very-good-list/

http://doctors-hospitals-medical-cape-town-south-africa.blaauwberg.net/details.php?id=824

http://www.rajaha.com/list-hormones/

http://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine_system#Hypothalamus