Og hva kan utløse lave niåver av binyrehormoner?

Kortisol og andre binyrehormoner kan bli lavere av stress. Hva opplever kroppen som stress? Det kan være livsstilsstress. Samlivsbrudd. Et elsket menneske som er død. Det kan være å ha en jobb som du ikke makter å fylle. Infeksjoner. Operative inngrep, det snakkes om fatigue etter kreftoperasjoner. Det kan være traumer som posttraumatisk stressyndrom. Å ha en kronisk sykdom er også belastende for kroppen og opppleves som stress over tid. En kronisk sykdom er der bestandig, du slipper ikke vekk fra den. For kroppen kan det være utmattende å gå lenge på Levaxin dersom kroppen ikke har klart å omdanne tilstrekkelig av forhormonet T4 til det aktive skjoldkjertelhormonet T3. Når kroppen endelig får T3, sliter binyrene med å håndtere T3. Ved uoppdaget hypotyreose over lengre tid er det mange pasienter som forteller at kortisolnivåene ble lave. Alle hormonene snakker sammen, samarbeider. Blir ett hormon lavt, påvirker det de andre hormonene.

Hva er binyrenes oppgave i kroppen?

Menneskekroppen er organsisert slik at den skal være i stand til å reagere umiddelbart på truende situasjoner, ved å raskt generere mye energi. Det gjør oss i stand til å løpe fort vekk fra faren som truer, eller møte faren og slåss mot den med en massiv kjemisk støtte fra kroppen. Kjemikaliene involverer blodtrykk, hjerterytme, blodet som strømmer til musklene og brenning av sukker. Nerveimpulser fra hjernen frigjør adrenalin fra binyrene, som hjelper deg å reagere på en smart måte i en situasjon med stress over kort tid. Dette kalles flykt eller slåss responsen (the «fight or flight» response).

Det er en tett forbindelse mellom binyrer og skjoldkjertelen. Lav binyreaktivitet, binyreinsufficiens, kan være grunnen til at noens skjoldkjertelproblem blir verre enn det kunne vært. Skjoldkjertelens hovedjobb er å produsere rett mengde skjoldkjertelhormoner, slik at cellene kan forbrenne energi og produsere proteiner. Binyrekjertlenes hovedoppgave er å produsere rett mengde stresshormoner som hjelper deg å forholde deg til stress. Signalet for å frigi begge typene med hormoner foregår i en del av hjernen kjent som hypothalamus, som sender hormonelle signaler til den lille hypofysekjertelen i hjernen. Herfra videreformidles hormonsignalene både til skjoldkjertelen og binyrene, som igjen produserer hormoner og gir tilbakemeldinger til hjernen. Dette kalles HPTA-aksen på engelsk: hypothalamic–pituitary–thyroid–adrenal axis. Du trenger akkurat den helt rikitg mengden kortisol for at skjoldkjertelen skal fungere optimalt. En ubalanse kan forekomme langs HPTA-aksen og kan resultere i en overaktiv eller underaktiv skjoldkjertel eller binyrer. Noen av binyrehormonene deltar i omdanningen av T4 til T3. Noen forskere mener at skjoldhormonenes evne til å trenge inn i cellene er avhengig av binyrehormoner. Når T3 har kommet inn i cellene, så går det inn i energifabrikkene, mitokondriene, og den energien kroppen trenger produseres der inne.

Hvis du fortsetter å ha symptomer etter å ha brukt adekvate mengder skjoldkjertelhormoner, kan grunnen være at du har et binyreproblem.

Dersom du omdanner forhormonet T4, Levaxin, til det aktive T3 i liten grad, kan dette også gi et binyreproblem. Ett eksempel på hvorfor omdanningen til T3 kan nedsettes: Dejodinasenzymene er avhengige av selen. Det betyr at ved selenmangel kan omdanningen av T4 til T3 være nedsatt. Dette kan forårsake villedende høye T4 verdier som legen tolker som et bra nivå, mens omdanningen til T3 på cellenivå er nedsatt. For lite T3 påvirker igjen andre hormoner, som binyrehormonene.

http://www.drlam.com/articles/adrenal_crash_and_recovery_cycle.asp

IMG_1025