Thyroidea Norge logo

Hei, og velkommen til Thyroidea Norge!

Thyroidea Norge er en pasientorganisasjon stiftet 2013. Vi gjør alt arbeid med denne nettsiden, facebook-sidene og bloggen på ideell basis.

Synes du det du leser er nyttig og kan tenke deg å støtte oss?

Vanlig medlemsskap koster bare kr 150! Trykk på denne lenken for å gå til innmeldingssiden.

Verden over har det oppstått protestorganisasjoner mot bestående behandlingsregimer på stoffskiftesykdommer, noe som viser at problemet er verdensomspennende.

Hvem har startet Thyroidea Norge?

Vi er en gruppe pasienter som kjenner behovet for et paradigmeskifte angående diagnostikk og behandling av stoffskiftesykdommer. Særlig er dette viktig etter at HUNT-studiene har vist at så mange som 16,6% av kvinner og 5,9% av menn kan ha problemer med stoffskiftet.

For at dette skal skje, må det gjøres et løft innen ulike fagmedisinske felt. Det finnes flere behandlingsmåter og flere typer medisinering enn de tradisjonelle.

Målet vårt er at informasjon om ulike stoffskiftesykdommer og ulike behandlingsmåter skal bli lettere tilgjengelig for alle.

Med mer tilgjengelig informasjon blir muligheten større for å ha en seriøs debatt med sin fastlege om de ulike metoder for behandling. Tradisjonell behandling fungerer ikke for alle.

Vi har også blogg! Her stiller vi spørsmål og rapporterer om ny forskning.

 

Vi tror på bedring!